ś.p. Maria Zbiega


ur.

zm.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
C
23
10


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane