Historia

Cmentarz oznacza miejsce spoczynku.

Dla każdego chrześcijanina cmentarz jest i był miejscem nadziei, oczekiwania na zmartwychwstanie.

Na terenie naszej parafii znajdowało się kilka cmentarzy.

Najstarszy znajdował się na placu kościelnym /zmarłych chowano wokół kościoła/.

Drugi cmentarz ulokowany był poza placem kościelnym od strony zachodniej. Zajmował on obszar około 20 arów. Istnienie tego cmentarza przypisuje się na koniec XVIII wieku, kiedy to władze austriackie jeszcze nie wydały ustawy o zakazie grzebania zmarłych przy kościele.

Trzeci cmentarz ulokowano już poza terenem zabudowanym w odległości 1 km od kościoła w kierunku Leżajska. Przypuszcza się, że miało to miejsce pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku. Do dnia dzisiejszego, między drzewami jest kilka pomników nagrobkowych i kilkanaście mogił usypanych z ziemi.  Na tym cmentarzu jest pochowany ks. Józef Mytkowicz – proboszcz Giedlarowej i budowniczy obecnego kościoła, zmarły w 1911 roku. Ten „Stary cmentarz” oficjalnie został zamknięty dopiero po II Wojnie Światowej przez władze miasta Leżajska.

Czwarty cmentarz – najnowszy, funkcjonujący do dnia dzisiejszego powstał w 1911 roku. Był on usytuowany w odległości około 150 metrów od poprzedniego, bliżej wioski. Potrzebny plac zakupiono od trzech mieszkańców Giedlarowej. Potrzebne fundusze na zakup odpowiedniego placu uzyskano ze składek przeznaczonych na ten cel, a także z zaciągniętych pożyczek, które spłacono dopiero w 1931 roku. W późniejszym okresie miejsce wiecznego spoczynku zostało powiększone przez dokupienie pola od rolników: Michała Wilka i Jana Burka.

W 2014 roku cmentarz został znowu powiększony w kierunku wioski /do obwodnicy Leżajska/. W tym roku wykonano ogrodzenie na nowej części i zrobiono parking na samochody. W 2015 roku wykonano nową aleję od strony zachodniej.

Całość widać na panoramie cmentarza.

Na terenie parafii nie było cmentarza innych wyznań. Brak też jest mogił Żydowskich, gdyż ich chowano na Żydowskim cmentarzu w Leżajsku.