[wpg]

ś.p. Suszyło Wojciech


ur. 10.04.1933 r.

zm. 01.01.1987 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
16
7


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane