ś.p. Wiktoria SarzyńskaPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
E
7
4


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane