ś.p. Tadeusz Armatys


ur. 16.02.1937 r.

zm. 04.11.2004 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
C
9
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane