ś.p. Stanisława JuśkoPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
E
28
5


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane