ś.p. Regina MoskalPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
C
8
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane