ś.p. Stanisław Polański

prof. nadzw. dr inż.  Rektor PODKARPACKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im.  Bł. Ks. Władysława Findysza W JAŚLE


ur. 08/10/1943 r.

zm. 06/09/2021 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
7
12


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane