[wpg]

ś.p. Maria Płoszaj


ur. 27.01.1944 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
12
14


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane