[wpg]

ś.p. Maria KuczekPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
E
21
5


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane