ś.p. Maria Drzewicka


ur. 05.02.1967 r.

zm. 21.11.1988 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
22
3


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane