ś.p. Julian Pelc


ur. 1909 r.

zm. 1928 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
11
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane