ś.p. Jan Rup


zm. 04.10.1936 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
E
2
10


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane