ś.p. Jan Krzywonos


ur. 26.07.1952 r.

zm. 15.02.1992 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
21
4


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane