ś.p. Janina Gogoj


ur. 05.05.1956 r.

zm. 29.11.2016 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
E
29
14


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane