ś.p. Balwina Dudek


ur. 12.07.1919 r.

zm. 20.02.2008 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
3
8


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane