ś.p. Antonina Kula


zm. 19.01.1944 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
E
26
7


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane