[wpg]

ś.p. Anna KuczekPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
E
26
11


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane