ś.p. Agnieszka KrzywonosPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
E
27
12


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane