ś.p. Zofia Śmiałek


ur. 26.03.1953 r.

zm. 19.09.1985 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
8
3


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane