D-6-6D-6-6zdj1

ś.p. Zofia Niemczyk


ur. 26.08.1965 r.

zm. 07.11.1965 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
6
6


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane