[wpg]

ś.p. Wojciech WiniarskiPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
21
8


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane