[wpg]

ś.p. Władysław Duda


ur. 08.09.1940 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
9
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane