[wpg]

ś.p. Wiktoria NiemczykPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
19
9


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane