[wpg]

ś.p. Wiktoria Konieczna


ur. 28.01.1888 r.

zm. 16.10.1945 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
10
9


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane