[wpg]

ś.p. Wiktoria Duda


ur. 10.05.1935 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
9
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane