ś.p. Tomasz Kopyt


zm. 1969 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
7
10


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane