[wpg]

ś.p. Tekla Koczot


zm. 11.03.1945 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
15
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane