[wpg]

ś.p. Stefania SzuperPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
14
14


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane