ś.p. Stefania StembalskaPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
1
12


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane