[wpg]

ś.p. Stefania StmbalskaPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
1
12


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane