ś.p. Stanisław Prościak


ur. 07.09.1956 r.

zm. 09.10.1989 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
20
6


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane