ś.p. Czenczek Stanisław


ur. 30.10.1952 r.

zm. 01.11.2010 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
18
6


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane