ś.p. Marian Wilk


ur. 18.07.1933 r.

zm. 25.01.2011 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
5
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane