[wpg]

ś.p. Maria SkoczylasPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
23
12


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane