ś.p. Jan Rup


ur. 19.11.1928 r.

zm. 05.06.1991 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
C
1
6


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane