[wpg]

ś.p. Maria NiemczykPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
16
4


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane