[wpg]

ś.p. Maria Nicpoń


ur. 28.10.1937 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
10
11


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane