ś.p. Maria Kopyt


ur. 11.08.1909 r.

zm. 15.12.2001 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
6
11


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane