[wpg]

ś.p. Maria KlimekPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
18
15


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane