[wpg]

ś.p. Maria Drzewicka


ur. 22.10.1936 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
10
8


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane