[wpg]

ś.p. Maria Drelich


zm. 15.05.1945 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
11
17


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane