[wpg]

ś.p. Marcin Mach


zm. 21.12.1948 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
16
8


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane