[wpg]

ś.p. Magdalena WojnarPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
14
17


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane