ś.p. Leszek Szkodziński


ur. 19.07.1964 r.

zm. 22.06.1982 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
3
8


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane