[wpg]

ś.p. ks. Wojciech Majkowski


ur. 24.12.1904 r.

zm. 03.10.1965 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
16
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane