ś.p. ks. Wojciech Majkowski

Wojciech Majkut urodził się 24 grudnia w Giedlarowej w chłopskiej rodzinie Jana Majkuta i Katarzyny z domu Pawul. Ochrzczony w kościele Parafialnym w Giedlarowej 27 grudnia 1904 roku prze ks. Józefa Mytkowicza. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu został wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1928 roku przez biskupa  Anatola Nowaka. Mszę Prymicyjną odprawił w kościele Parafialnym w Giedlarowej 1 lipca 1928 roku. W 1935 roku za zgodą Kurii Biskupiej w Przemyślu zmienił nazwisko z Majkut na Majkowski. W latach 1936 do 1941 był proboszczem w Parafii Łubno /koło Dynowa/. Później pracował w Parafii Skalnik koło Nowego Żmigrodu. Zmarł 3 października 1965 roku. Pochowany wraz ze swoją mamą na cmentarzu w Giedlarowej.


ur. 24.12.1904 r.

zm. 03.10.1965 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
16
2


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane