ś.p. ks. prałat Marcin Tunia

Ks. Prałat Tunia Marcin – proboszcz od 6 stycznia 1958 roku  do 23 czerwca1985 roku  Urodził się 3 listopada 1914 r. w Kosinie, jako syn Michała i Salomei z d. Szajnar. Po zdaniu egzaminu dojrzałości 7 maja 1935 r., wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Otrzymawszy święcenia kapłańskie 10 września 1939 r. w Przemyślu. Po święceniach, 20 października 1939 r. został mianowany wikariuszem parafii Grodzisko Dolne. Pracował tam do 9 października 1946 r. Następnie, został skierowany do pracy w Dębnie. W marcu 1958 r. został proboszczem w Giedlarowej. W tym czasie kościół w Giedlarowej został odnowiony: nowa polichromia, zmieniono pokrycie dachu na blachę, odnowiono ołtarze. Została wybudowana nowa dzwonnica, oraz rozpoczęto budowę nowej plebanii.  W 1958 został mianowany wicedziekanem Dekanatu Leżajsk a 1959 Dziekanem Leżajskim. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1953) oraz Kapelanem Ojca Świętego (1968).  Po 27 latach pracy duszpasterskiej w Giedlarowej, w sierpniu 1985 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Zmarł nagle 7 czerwca 1992 r. w Kosinie. Ciało zmarłego zostało złożone na  cmentarzu  w Giedlarowej. 


ur. 03.11.1914 r.

zm. 07.06.1992 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
1
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane