[wpg]

ś.p. ks. Józef Mytkowicz

Proboszcz, budowniczy kościoła w Giedlarowej


zm. 1911 r.


Położenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
22
1


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane