[wpg]

ś.p. Kazimiera NiemczykPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
D
12
7


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane