[wpg]

ś.p. Katarzyna UrbanPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
A
18
13


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane