ś.p. Katarzyna SarzyńskaPołożenie grobu :

SEKTOR
NR RZĘDU
NR GROBU
B
9
13


Zapal Znicz Inne osoby Drukuj Popraw dane